ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΤΟΜΟΣ 67, Τεύχος 3)