ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΤΟΜΟΣ 58, Τεύχος 3)