Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας

ISSN: 0438-9573 (Print) – e-ISSN: 2459-4113 (Electronic)

Από το 1956, το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας “Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας” , έχει στόχο τη συνεχή εκπαίδευση των βιοπαθολόγων, των κλινικών μικροβιολόγων καθώς και όλων των επιστημόνων που ασχολούνται με το εργαστήριο και την κλινική ιατρική. Το “Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας” είναι ένα τριμηνιαίο περιοδικό επιστημόνων, που αναφέρεται στη βάση δεδομένων Scopus.